Помощь социальных работников по направлениям.


 1. Супровід ВПО в Складних життєвих обставинах:                                                                                                        Складними життєвими обставинами можна назвати такі несприятливі для людини події, життєву скруту, коли їй особливо важко, і коли вона об’єктивно потребує сторонньої допомоги, в тому числі і від держави, суспільства, громади, від найближчого оточення, щоб упоратися з цими обставинами і відновити свою нормальну життєдіяльність.Теорія соціальної роботи дає таку класифікацію складних життєвих обставин, в основі якої лежать важливі для виховання дітей умови:

  соціально-демографічні, матеріально-побутові, медико-соціальні, психологічні і соціально-педагогічні, соціально-правові. Саме брак цих умов або неповна їх наявність певною мірою визначає становище дітей і сімей ВПО. Але перелік складних життєвих обставин, у яких опинилася сім’я переселенців з дітьми, чітко не визначений і може бути розширений, уточнений за потреби. Так, у рамках проекту «Соціальний центр для ВПО м.Димитров» було розроблено розширений перелік складних життєвих обставин, що обговорювався із соціальними працівниками у ході робочих зустрічей, круглих столів та семінарів. Наявність такого переліку допомагає соціальному працівникові знайти справжні причини сімейної кризи і визначити перелік та обсяг необхідних послуг.

  До сімей (осіб) ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах, належать сім’ї (особи) переселенців, які не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив, зокрема, таких обставин:

  1) жорстоке поводження з дитиною в сім’ї;

  2) відсутність постійного місця роботи у працездатних членів сім’ї (особи);

  3) відсутність житла, призначеного та придатного для проживання;

  4) відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, взяття під варту одного з членів сім’ї (особи), насильство в сім’ї (у тому числі щодо дитини);

  5) тривала хвороба, встановлена інвалідність (у тому числі дітей), вроджені вади фізичного та психічного розвитку, малозабезпеченість, безробіття одного з членів сім’ї (особи), що негативно впливає на виконання батьківських обов’язків, призводить до неналежного утримання дитини та догляду за нею;

  6) спосіб життя, внаслідок якого один із членів сім’ї (особа) частково або повністю не має здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте життя та брати участь у суспільному житті;

  7) ухиляння батьків від виконання обов’язків з виховання дитини;

  8) відібрання у батьків дитини без позбавлення батьківських прав;

  9) стихійне лихо;

  10) дискримінація осіб та/або груп осіб.

  До потенційних отримувачів соціальних послуг належать сім’ї ВПО:

  1) членами яких є:

  одинока матір (батько);

  інваліди та діти-інваліди;

  особи, у тому числі діти, які постраждали від насильства, жорстокого поводження та торгівлі людьми;

          батьки, у яких діти відібрані без позбавлення батьківських прав;

  батьки, які подали заяву про розлучення або перебувають у процесі розлучення;

  засуджені до покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, або особи, що повернулися з місць позбавлення волі або перебувають у місцях попереднього ув’язнення;

  2) опікунів (піклувальників) дітей, розлучених із сім’єю;

  3) у яких діти перебувають в інтернатних закладах або оформляються до них;

  4) що виявили намір відмовитися від новонародженої дитини.

  Зміст соціальних послуг, що надаються фахівцем під час здійснення соціального супроводу сім’ї (особи) ВПО, яка перебуває у складних життєвих обставинах, пов’язаних з:

  1) інвалідністю:

  інформування сімей (осіб) про види виплат та надання допомоги в оформленні документів для їх отримання;

  здійснення разом із соціальним педагогом соціально-побутового патронажу сімей (осіб);

  забезпечення соціальної підтримки батьків, у яких народилися діти з вродженими вадами фізичного та психічного розвитку або померли новонароджені діти, консультування, залучення у разі потреби психолога;

  залучення волонтерів до роботи із сім’єю (особою);

  направлення сім’ї (особи) до суб’єктів, які надають послуги з формування у батьків навичок догляду за дітьми-інвалідами та спілкування з ними з урахуванням фізичних і розумових можливостей, оволодіння інвалідами (дітьми-інвалідами) професійними навичками, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та виробами медичного призначення, освітні послуги, зокрема щодо отримання дітьми-інвалідами інклюзивної освіти;

  сприяння разом із закладами охорони здоров’я в організації обстеження, лікування, реабілітації, оздоровлення дітей та санаторно-курортного лікування осіб;

  сприяння працевлаштуванню працездатних батьків дитини-інваліда з метою створення умов для виконання сімейних і професійних обов’язків;

  сприяння наданню сім’ї (особі) послуг з догляду (вдома, стаціонарного, денного);

  2) насильством у сім’ї:

  інформування сім’ї (особи) про суб’єкти, що надають соціальні послуги дитині, сім’ї (особі), яка зазнала насильства або стосовно якої існує реальна загроза його вчинення, номери їх контактних телефонів та телефонних “гарячих” ліній;

  здійснення у разі існування загрози безпеці, життю чи здоров’ю дитини, членів сім’ї (особи) екстреного втручання;

  сприяння участі у корекційних програмах осіб, які вчиняють насильство у сім’ї;

  забезпечення влаштування дитини, членів сім’ї (особи) переселенців до закладів соціального обслуговування, закладів соціального захисту дітей, установ та організацій, діяльність яких спрямована на запобігання насильству в сім’ї;

  3) вживанням психоактивних речовин:

  інформування сім’ї (особи) ВПО про негативний вплив алкоголю, наркотичних засобів на здоров’я людини та про суб’єкти, що надають соціальні послуги;

  формування у членів сім’ї (особи), вживають психоактивні речовини, мотивації до зміни поведінки;

  сприяння залученню членів сім’ї (особи) до роботи у групах самодопомоги, участі у програмах медико-соціальної реабілітації;

  направлення до суб’єктів, що надають послуги з лікування, ресоціалізації та соціально-психологічної реабілітації членів сім’ї (особи), які вживають психоактивні речовини, формують у них навички спілкування, ставлення до проблеми залежності, проводять роботу в групах взаємодопомоги тощо;

  сприяння у працевлаштуванні та зайнятості членів сім’ї (особи), які подолали проблему вживання психоактивних речовин, та їх соціальній адаптації;

  4) бездоглядністю:

  подання до служби у справах дітей інформації про дитину, батьки якої ухиляються від виконання батьківських обов’язків або виконують їх неналежним чином;

  сприяння участі в індивідуальних корекційних програмах батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, з урахуванням необхідності розв’язання проблем, що спричиняють складні життєві обставини дитини;

  надання послуг із соціально-психологічної реабілітації;

  сприяння працевлаштуванню батьків та їх професійній орієнтації;

  сприяння в організації та направленні на медичне обстеження і лікування батьків або осіб, які їх замінюють, якщо хвороба перешкоджає виконанню ними батьківських обов’язків;

  5) відбуванням покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, взяттям під варту одного з членів сім’ї (особи) та схильністю до правопорушень:

  надання психолого-педагогічної допомоги та юридичних консультацій;

  надання допомоги у відновленні документів, зокрема тих, що підтверджують громадянство, посвідчують особу, її спеціальний статус, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;

  направлення до інших суб’єктів;

  влаштування у разі потреби до закладів соціального обслуговування, центрів соціальної адаптації звільнених осіб, закладів соціального захисту для бездомних та звільнених осіб;

  консультування сім’ї (особи) з метою підготовки до повернення з місць позбавлення волі члена сім’ї;

  інформування сім’ї (особи) про навчальні заклади, гуртки, спортивні школи, діяльність дитячих, молодіжних громадських об’єднань;

  сприяння у налагодженні стосунків осіб, звільнених з місць позбавлення волі, з членами сім’ї (дитиною), найближчим оточенням, у поновленні та зміцненні їх соціально корисних зв’язків;

  сприяння у працевлаштуванні;

  сприяння у разі потреби в установленні інвалідності особам, звільненим з місць позбавлення волі.

   

2. Допомога  фізично обмеженим  переселенцям вдома:

Цей напрямок роботи соціального працівника полягає в  виявленні одиноких громадян похилого віку та одиноких непрацездатних громадян, з числа переселенців, та взяття їх на соціальний супровід. Соц. працівник обстежує їхні матеріально-побутові умови проживання, визначає потреби в одержанні матеріальної, натуральної, побутової та медико-соціальної допомоги, наданні різних видів послуг, встановлення зв’язків з підприємствами, установами, організаціями .

Планує роботу  згідно з потребами громадян, складає графіки щодо встановлення періодичності і термінів надання послуг .

Веде облік, складає та подає звітність відповідно до встановленої форми. Організовує  розподіл гуманітарної допомоги між особами-переселенцями, яких обслуговує .

Відділення соціальної допомоги вдома надає такі соціально-побутові послуги:

 • приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, доставка гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств) ресторанного господарства;
 • придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;
 • виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів;
 • допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігієни, виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу та взуття, забезпеченні паливом;
 • оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;
 • читання преси;
 • оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до будинку-інтернату чи стаціонарного відділення територіального центру, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних закладів;
 • сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;
 • оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв’язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, сільськогосподарськими підприємствами тощо;
 • створення умов для посильної праці, організації трудової терапії вдома;
 • вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних органах, на підприємствах, в установах і організаціях;
 • інші соціальні послуги.

Запис на социальний супровід:

Тел. 095 69-95-427 Людмила Михайлівна